نمایش 1–30 از 151 نتیجه

کولر گازی پرتابل هایسنس مدل HPH-12F

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT336A4/LE

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT330A4/LE

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT324A4/LH

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT318A4/LH

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT124A4/D1

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT118A4/D1

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT112A4/D1

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT109A4/D1

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT130A4/Q

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT124A4/Q

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT118A4/Q

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT112A4/Q

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT109A4/Q

کولر گازی وستن ایر ایستاده ۶۰۰۰۰ BTU مدل WS-R060HC

کولر گازی وستن ایر ایستاده ۴۸۰۰۰ BTU مدل WS-R048HC

کولر گازی وستن ایر ایستاده ۳۶۰۰۰ BTU مدل WS-R036HC

کولر گازی وستن ایر اینورتر ۲۴۰۰۰ BTU مدل WSI-R244HC

کولر گازی وستن ایر اینورتر ۱۸۰۰۰ BTU مدل WSI-R184HC

کولر گازی وستن ایر اینورتر ۱۲۰۰۰ BTU مدل WSI-R124HC

کولر گازی وستن ایر اینورتر ۹۰۰۰ BTU مدل WSI-R094HC

کولر گازی وستن ایر ۳۰۰۰۰ BTU گرید A مدل WS-R304HC

کولر گازی وستن ایر ۲۴۰۰۰ BTU گرید A مدل WS-R244HC

کولر گازی وستن ایر ۱۸۰۰۰ BTU گرید A مدل WS-R184HC

کولر گازی وستن ایر ۱۲۰۰۰ BTU گرید A مدل WS-R124HC

کولر گازی وستن ایر ۹۰۰۰ BTU گرید A مدل WS-R094HC

کولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ ظرفیت ۳۰۰۰۰ Btu/hr

کولر گازی کاستی سرد و گرم سه فاز سامسونگ ظرفیت ۴۸۰۰۰ Btu/hr

کولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ ظرفیت ۴۲۰۰۰ Btu/hr

کولر گازی کاستی سرد و گرم سه فاز سامسونگ ظرفیت ۴۲۰۰۰ Btu/hr