نمایش 1–30 از 257 نتیجه

کولر گازی پرتابل هایسنس مدل HPH-12F

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 1200 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 1000 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 800 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 600 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 500 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 400 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی چهار طرفه CFM 300 سرد و گرم

فن کویل وستن ایر کاستی یک طرفه CFM 500 سرد و گرم W1WF500P1

فن کویل وستن ایر کاستی یک طرفه CFM 400 سرد و گرم W1WF400P1

فن کویل وستن ایر کاستی یک طرفه CFM 300 سرد و گرم W1WF300P1

فن کویل وستن ایر دیواری CFM 800 سرد و گرمWWF-800H1

فن کویل وستن ایر دیواری CFM 600 سرد و گرمWWF-600H1

فن کویل وستن ایر دیواری CFM 400 سرد و گرم WWF-400H1

فن کویل وستن ایر دیواری CFM 300 سرد و گرم WWF-300H1

چیلر مدولار هوا خنک 40 تن تبرید

چیلر مدولار هوا خنک 20 تن تبرید

چیلر مدولار هوا خنک 10 تن تبرید

مینی چیلر هواخنک 4تن تبرید

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT336A4/LE

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT330A4/LE

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT324A4/LH

کولر گازی سرد پیستونی آکس مدل ZT318A4/LH

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT124A4/D1

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT118A4/D1

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT112A4/D1

کولر گازی سرد و گرم اینورتر آکس ZT109A4/D1

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT130A4/Q

کولر گازی سرد و گرم روتاری آکس ZT124A4/Q